رئیس بخش :

خانم دکتر مهوش چارانی

(متخصص اطفال)

مسئول بخش :

خانم مرضیه تدریس حسنی (کارشناس پرستاری)

تعداد تخت : 14 تخت ( 10 تخت اطفال – 3 تخت فتوتراپی – 1 انکوباتور )

توضیحات :

بخش دارای 1 اتاق فتوتراپی و انکوباتور ، 2 اتاق سه تخته، 2 اتاق دو تخته ،1 اتاق استراحت مادران بوده ، همچنین ارائه خدمت به بیماران مبتلا به تالاسمی در 1 اتاق مخصوص سه تخته صورت می پذیرد.

تجهیزات بخش شامل :

· 2 دستگاه فتوتراپی دوار، 2 دستگاه فتوتراپی ثابت 4 لامپه ، 1 دستگاه فتوتراپی ثابت 6 لامپه

· 2 دستگاه انکوباتور نوزادان

· 1 دستگاه پالس اکسی متر

· 1 دستگاه ساکشن پرتابل

· 1 دستگاه نبولایزر

· ساکشن پرتابل، ترمومتر دیواری ، ترازوی نوزاد

کارکنان :

8 نفر کارشناس پرستاری

شماره تماس 7-34652276-013 داخلی : 26


26