روال ترخیص در بیمارستان 31 خرداد منجیل

- دستور ترخیص از سوی پزشک معالج و ثبت در پرونده

- جمع بندی پرونده توسط پرسنل بخش

- تنظیم لیست دارو وتجهیزات و ارسال آن به داروخانه  

- ساماندهی مدارک آزمایشگاه

-کنترل سایر مدارک مرتبط با ترخیص در پرونده از جمله رادیولوژی،سونوگرافی، برگه شرح عمل و...

-کنترل مدارک بیمه ای بیمار

- ارسال به واحد ترخیص

-اعلام ترخیص در سیستم HIS

- تسویه حساب

- برگه ترخیص

مواردی که در هنگام ترخیص بیمار باید رعایت شوند:

- فقط به واحد صندوق پول پرداخت کنید و از پرداخت پول به افراد ناشناس جدا خودداری نمائید.
- بیماران تصادفی قبل از ترخیص به واحد درآمد مراجعه نمایند.
- هزینه بیماران تصادفی رایگان می باشد.
- تحویل مدارک بیماران تصادفی معمولا تا روز نهم ماه بعد طول می کشد، در صورت ترخیص، شما می توانید هزینه را به صورت امانت ، پرداخت کرده و بیمار را ببرید و سپس نسبت به تکمیل مدارک و دریافت پول خود اقدام نمائید. 
-خروج بیماران بدون تسویه حساب از بخش ممنوع است.
- واحد ترخیص همه روزه از ساعت 8 الی 14 آماده ارائه خدمات می باشد.مدارک مورد نیاز جهت بیماران تصادفی به شرح ذیل می باشد:

 

 کپی برابر با اصل کروکی 

کپی برابر با اصل صورتجلسه پاسگاه

 کپی بیمه نامه راننده مقصر

 کپی کارت ماشین

 کپی کارت ملی بیمار

 

شماره تماس 7-34652276-013    داخلی : 20