رئیس بخش :

خانم دکتر زهره اسدی

(متخصص رادیولوژی)

مسئول بخش :

آقای غلامرضا حسینی

(کارشناس رادیولوژی)

تجهیزات بخش شامل :

·  1 دستگاه رادیوگرافی ثابت (آنالوگ)

·  1 دستگاه رادیوگرافی پرتابل (آنالوگ)

·  1 دستگاه سونوگرافی

کارکنان :

5نفر کارشناس رادیولوژی و 2 نفر کاردان رادیولوژی

شماره تماس 7-34652276-013 داخلی : 15