رسالت ( Mission) :
فلسفه وجودی بیمارستان 31 خرداد منجیل ، به عنوان بزرگترین بیمارستان عمومی شهرستان رودبار وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،ارائه خدمات درمانی با بالاترین کیفیت و هزینه ای مناسب در محیطی آرام و با هدف افزایش رضایتمندی مراجعین است.

چشم انداز ( Vision) :
ما برآنیم تا تا سال 1400بعنوان یک بیمارستان عمومی درجه یک (بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی) با اعتقادبه منشور حقوق بیمار ،مدیریت خطر و ایمنی بیمار،خدمات درمانی را با بالاترین کیفیت و هزینه ای مناسب در محیطی آرام به مراجعین ارائه نماییم.

ارزش ها:
حفظ کرامت انسانی
درستکاری و صداقت
مشتری مداری
مسئولیت پذیری
دقت و سرعت در ارائه خدمات
حفظ ایمنی بیماران و کارکنان
حفظ محیط زیست
رعایت اصول بهداشتی