رئیس بخش :

خانم دکتر بهاره دارابیان

(متخصص زنان و زایمان)

مسئول بخش :

خانم سیده طلیعه حسینی (کارشناس مامایی)

تعداد تخت : 6 تخت

توضیحات :

بخش دارای اتاق های زایمان فیزیولوژیک ، لیبر ، ایزوله ، post NVD ، post CS واتاق آموزش مادران باردار می باشد.

تجهیزات بخش شامل :

·  1 دستگاه سونیکید

·  1 دستگاه نوارقلب جنین (NST)

·  1 دستگاه انکوباتور

·  1 تخت ژنیکو

·  ساکشن پرتابل

·  اکسیژن پرتابل و سانترال

·  کات نوزاد

کارکنان :

9 نفر کارشناس مامایی و 1نفر کاردان مامایی

شماره تماس 7-34652276-013 داخلی : 23