قوانین و مقررات

مقررات مربوط به زمان ملاقات:                                                                      

ساعت ملاقات ، همه روزه  از ساعت 3  تا 5 بعد از ظهر می باشد.      

 از به همراه آوردن کودکان زیر 10 سال به داخل بخشها خودداری فرمائید.

فقط در ساعت معین مراجعه نمائید و بعد از پایان ساعت ملاقات برای رعایت حال بیماران و انجام اقدامات پرستاری بخش را ترک نمائید و از حضور در بیمارستان و بخش در مواقع خارج از وقت ملاقات بپرهیزید

مقررات مربوط به همراه:  

حضور یک همراه بر بالین بیمار در صورت نیاز کافی است و از تجمع بر بالین بیمار خودداری نمائید.                                                                          
درزمان حضورپرسنل یاپزشک بربالین بیمار،اتاق راترک نمائید.

برای رعایت حال دیگر بیماران سکوت را رعایت نموده و از کشیدن سیگار امتناع کنید.                       

جهت رفاه حال بیماران از استفاده نمودن تلفن همراه باصدای بلند خودداری نمایید                    

 با توجه به نیاز بیماران به برنامه رژیم غذایی ازآوردن غذا برای بیمار خودداری نمایید.                 

مسئولیت حفظ ونگهداری وسایل قیمتی مانندکیف پول ،زیور آلات،تلفن همراه و.... بعهده همراه می باشد

مقررات مربوط به ویزیت:     

ویزیت پزشک معالج هرروز صبح ودرصورت نیازدرسایراوقات شبانه روز انجام می شود.     

درزمان ویزیت سکوت رارعایت نمائیدوبه سوالات پزشک بادقت پاسخ دهید.                              

همراه بیماربایددرزمان ویزیت اتاق راترک نماید.                                                        

تلفن همراه هنگام ویزیت خاموش گردد.                                 

بعد از انجام ویزیت، همراه می توانددرارتباط باوضعیت مددجوازپزشک وپرستاربخش اطلاعات مورد نیازرا دریافت نماید.

 مقررات مربوط به بیمه:    

بیمارانی که دفترچه بیمه دارنددفترچه آنهابربالین بیمارآماده باشد.                            

بیمارانی که بیمه نیستندجهت بیمه شدن به واحدبیمه گری یاحساب داری مراجعه نمایند.     

استفاده ازدفترچه بیمه فرددیگری به جای بیمارخلاف قانون می باشد.

 مقررات مربوط به اتصالات :            

بارعایت نکات بهداشتی درمحل اتصالات درتسریع درمان خودهمکاری نمائید              

ازدستکاری نمودن اتصالات سرم خودداری نمائید.                      

درصورت خارج شدن محل اتصال ازاسکالپ وین یاآنژیوکت بلافاصله به پرسنل بخش اطلاع دهید.                                                                                                                             

هرگز خودتان اتصالات جداشده را به اسکالپ وین یاآنژیوکت وصل ننمائید.          

در هنگام مراجعه به رادیولوژی ،آزمایشگاه و.... مراقب باشیدسرنگ متصل به اسکالپ وین یاآنژیوکت جدانگردد زیرا موجب خون ریزی از محل می گردد.   

سایر اتصالات مانند کیسه های سوند ادرار وسوند معده روی زمین گذاشته نشودو به لبه تخت آویزان شود.  

مقررات مربوط به ترخیص:          

 ساعت ترخیص بیماردرشیفت صبح وپس ازویزیت پزشک ساعت 11صبح به بعدمی باشد.           

همراه داشتن اصل دفترچه بیمه و کپی صفحه اول الزامیست                                      

در شیفت عصروشب نیز پس از انجام مراحل اداری به همراه جهت تسویه حساب اطلاع داده می شود.  

در صورت ترخیص با رضایت شخصی حتماً فرم ترخیص با رضایت شخصی تکمیل و اثر انگشت و امضاء گرفته شودوعلت ترخیص با رضایت شخصی قید گردد.

در صورت ترخیص با رضایت شخصی بیمارستان هیچ مسئولیتی در قبال مشکلات بعد از ترخیص بیمار ندارد.

مقررات مربوط به نکات بهداشتی:                   

رعایت بهداشت فردی و عمومی موجب جلوگیری ازعفونت می گرد لذا رعایت نکات زیر ضروری است:

شستن دستهاباآب وصابون بخصوص قبل ازخوردن غذا و بعد از دستشویی الزامیست     

ازگذاشتن وسایل اضافی روی تخت و روی میز بیمارخودداری نمائید.             

ازگذاشتن کیسه های نایلونی مشکی ومواد غذایی رو باز در یخچال خودداری نمائید.          

ازگذاشتن موادغذایی فاسدشدنی درکنار کمد تخت خودداری نمائید.        

 به منظور اصول کنترل عفونت،از آوردن گل طبیعی(شاخه ای وگلدان های خاک دار)خودداری نمائید. 

از آویزان کردن لباس روی نرده تخت خودداری شود (پیشگیری از عفونت)