مدارک لازم جهت پذیرش در بیمارستان 31 خرداد منجیل

 

1- دستور بستری ، که می تواند توسط پزشک درمانگاه یا پزشک متخصص از مطب باشد(دستور بستری از مطب باید توسط پزشکی که شاغل در مرکز می باشد نوشته شود) این دستوربرای بیمارانی که دفترچه بیمه دارنددردفترچه ودرغیراین صورت دربرگه نسخه آزاد نوشته شود

2-اصل دفترچه بیمه بهمراه فتوکپی صفحه اول(در صورت داشتن در غیر اینصورت پرکردن فرم مربوطه ومعرفی به بیمه ایرانیان)

3- بیمارانی که جهت انجام اعمال جراحی الکتیوپذیرش می شوندحتماًبایدبایکی ازبستگان درجه اول مراجعه نمایند.

روال پذیرش در بیمارستان 31 خرداد منجیل

بیماران بر حسب نوع مراجعه به مرکز به  سه دسته تقسیم می شوند:

1- بیماران اورژانس

2-بیماران معرفی شده از مطب یا درمانگاه

3- بیماران انتقالی

روال مراجعه این افراد به شرح زیر است:

1-بیماران اورژانس

بیماران پس از مراجعه به اورژانس بیمارستان بر حسب نیاز بیماروتشخیص پزشک کشیک ، بستری می شوندواطلاعاتشان در سیستمHISثبت می گردد.

2- بیماران معرفی شده از مطب یا درمانگاه

این بیماران ابتدابایدبه بخش مربوطه مراجعه نمایندوپس ازتائیدبخش به پذیرش مراجعه کرده وتشکیل پرونده دهندواطلاعاتشان در سیستمHISثبت می گردد.

3- بیماران انتقالی

این بیماران دربخش اورژانس یاسایربخشها بستری می باشندوپس ازویزیت ومشاوره پزشک متخصص به بخش دیگری منتقل می گردند که دراین صورت باید پس از مراجعه به پذیرش پرونده بخش مربوطه راتشکیل دهند.واطلاعاتشان در سیستمHISثبت می گردد.

مواردی که در پذیرش بیمار باید رعایت شوند:

در صورت پذیرش اورژانسی،  باید در اسرع وقت نسبت به ارائه کارت ملی ، شناسنامه و بیمه بیمار به منشی بخش مربوطه اقدام گردد.
- از ارائه نام مستعار جدا خودداری کنید تا در هنگام تسویه حساب با مشکل مواجه نشوید.
- در صورت نداشتن بیمه، قبل از بستری بیمار خود  نسبت به انجام بیمه اقدام نما ئید.
- خانواده معظم شهداء، جانبازان و آزادگان ، در هنگام بستری خود را به مسئول پذیرش معرفی نمایند.
- همراهان بیماران تصادفی باید پس از بستری مصدوم برای دریافت استعلام نامه کلانتری، در ساعت اداری به واحد درآمد مراجعه نمایند. 
- همراهان  بیماران تصادفی جهت برخورداری از ماده 92 ، باید مدارک مثبته تصادف را از کلانتری مربوطه دریافت و به واحد درآمد ارائه نمایند.
-اگر به هر دلیلی نمی توانید در روز تعیین شده در بیمارستان بستری شوید، به واحد پذیرش اطلاع دهید.
-  از همراه داشتن زیور آلات و اشیاء قیمتی جدا خودداری فرمایید.

شماره تماس 7-34652276-013    داخلی : 17