همکاران گرامی : باسلام ، ضمن تشکر از زحمات و تلاشهای جنابعالی /سرکار عالی در اجرای برنامه ایمنی بیمار، به استحضار می رساند این پرسشنامه به منظور سنجش فرهنگ ایمنی بیمار و بر اساس پرسشنامه استاندارد طراحی و در اختیار شما قرار گرفته است . لذا خواهشمند است با پاسخگویی دقیق و صحیح به سوالات ، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرای این برنامه در بیمارستان یاری فرمایید .
1- هنگامی که اشتباهی رخ می دهد ، ولی پیش از اینکه بیمار را تحت تاثیر قار دهد کشف و تصحیح می شود . این قبیل موارد چقدر گزارش می شوند ؟
2-هنگامی که اشتباهی رخ می دهد که می توان منجر به آسیب زدن به بیمار می شود ، ولی در نهایت هیچ اتفاقی برای بیمار نمی افتد این قبیل موارد چقدر گزارش می شوند ؟
3- هنگامی که اشتباهی رخ می دهد که می تواند منجر به آسیب زدن به بیمار می شود ، ولی در نهایت هیچ اتفاقی برای بیمار نمی افتد این قبیل موارد چقدر گزارش می شوند؟
4.تنها شانس و اقبال باعث می شود اتفاقات جدی تر اینجا نیفتد.
5-ایمنی بیمار هیچگاه برای انجام کارهای بیشترفدا نمی شود.
6- در این واحد مشکلات مربوط به این بیماری وجود دارد.
7-سیستم ها و رویه های موجود در این واحد در جلوگیری از بروز خطا به خوبی عمل می کند.
8- سرپرستار این واحد هنگامی که مشاهده می کند . کاری برطبق رویه های ایمنی بیمار انجام گرفته از کارکنان تشکر کرده و از آنان تمجید می کند.
9-سرپرستار این واحد به طور جدی به پیشنهادات کارکنان برای بهبود ایمنی بیمار توجه می کند
10-زمانی که فشار کار زیاد می شود، سرپرستار از ما می خواهد که سریعتر کار کنیم ، حتی اگر به معنی میانبر زدن (عدم انجام قسمتی از کار)باشد .
11-سرپرستار این واحد از مشکلات مربوط به امنیت که به میزان زیاد نیز رخ می دهد چشم پوشی می کند.
12-کارکنان این واحد فعالانه کارهای مختلفی را به منظور بهبود ایمنی بیمار انجام می دهد.
13-دراینجا اشتباهات منجر به ایجاد تغییرات مثبت می شود .
14-پس از ان که به منظور بهبود ایمنی بیمار تغییراتی ایجاد کردیم ، اثر بخشی تغییرات را مورد ارزیابی قرار می دهیم .
15-کارکنان در این واحد از یکدیگر حمایت می کنند .
16-زمانی که نیاز به انجام دادن کار زیاد است ، همگی به عنوان یک تیم دور هم جمع می شویم تا به کمک هم آن را انجام دهیم .
17-در این واحد کارکنان با احترام با یکدیگر برخورد می کنند.
18-زمانی که یک قسمت در این واحد با کار زیادی روبرو می شود ، سایر قسمت های واحد به کمکش می آیند .
19-کارکنان در صورت مشاهده عملی که ممکن است برای بیمار ایجاد مشکل کند ، آزادانه و با صراحت لب به سخن می گشاید .
20-کارکنان می توانند آزادانه اقدامات وتصمیمات مسئولین را مورد پرسش قرار دهند .
21-کارکنان زمانیکه احساس می کنند اقدامی می تواند ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد ، از تذکر دادن و جویا شدن دلیل انجام آن هراس دارند .
22-به ما درباره تغییراتی که براساس گزارش های حوادث ناخواسته صورت می پذیرد ، بازخور داده می شود .
23-ما از خطاهایی که در این واحد اتفاق می افتد مطلعیم.
24-در این واحد ، ما در رابطه با راه های مقابله با وقوع مجدد خطا به بحث می نشینیم .
25-کارکنان احساس می کنند اشتباهاتشان باعث می شود که در مورد آن ها ، طرز فکر تغییر کرده و بگونه ای دیگر به آن ها نگریسته شود .
26-وقتی حادثه ای گزارش می شود ، احساس می شود که بیشتر در مورد شخص نوشته می شود تا خود مسئله.
27-کارکنان نگران این هستند که اشتباهاتشان در پرونده شغلی آن ها ثبت شود .
28-تعداد کارکنان برای انجام کار کافی می باشند .
29-کارکنان در این واحده ساعت های طولانی کار می کنند ( بیش از زمان ایده آل کار پرسنل برای مراقبت از بیمار ) .
30-ما از کارکنان موقت ( ساعتی ) بیش از حد استاندارد ( ایده آل برای مراقبت از بیمار ) استفاده می کنیم .
31-ما در وضعیت بحرانی کار می کنیم یعنی سعی می کنیم حجم زیادی از کار را با سرعت بسیار زیاد انجام دهیم .
32-مدیریت بیمارستان جو کاری را به وجود آورده که ایمنی بیمار را ارتقا می بخشد .
33-اقدامات مدیریت بیمارستان نشان می دهد ، مسئله ایمنی بیمار در بیمارستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و جزء الویت هاست .
34-ه نظر می رسد که مدیریت بیمارستان فقط پس از رخ دادن یک حادثه ناخواسته به مسئله ایمنی بیمار علاقه مند شده و توجه نشان می دهد .
35-واحدهای بیمارستانی با یکدیگر به خوبی هماهنگ نیستند .
36-همکاری خوبی بین واحدهایی که نیاز به کار با یکدیگر دارند وجود دارد .
37-کار کردن با کارکنان سایر بخش های بیمارستان برایمان ناخوشایند است.
38-واحدهای بیمارستانی به منظور فراهم کردن بهترین مراقبت برای بیمار به خوبی با یکدیگر کار می کند.
39-در هنگام جابجایی بیماران از واحدی به واحد دیگر ممکن است بعضی چیزها از قلم بیفتد.
40- اطلاعات مهم در مورد مراقبت از بیمار اغلب به هنگام تغیر شیفت از دست می رود ( گه می شود ) .
41-اغلب در مبادله اطلاعات ما بین بخش های بیمارستانی مشکل به وجود می آید.
42-تغییر شیفت کارکنان در این بیمارستان برای بیماران ایجاد مشکل می کند .
43- به طور کلی وضعیت ایمنی بیمار را در بخش واحد محل کار خود در بیمارستان چگونه ارزیابی می کنید ؟
44-طی یک سال گذشته ، شما چند مورد گزارش وقایع نا خواسته تکمیل و ارسال نموده اید ؟